פרשת בא – תפילין

פרשת בא

הפרשה מסתיימת עם פרשיות של תפילין
למה ממתינים עד לבר מצוה להביא תפילין לילד ? “ושמרת”
ומה מרכזי בתפילין שהוא במרכזו של תקס התבגרות יהודית?

התורה שלמה מצטטת איזה מדרש שהתפילין שווים לכל התורה
שמעתי מחכם פאור שהתפילין הם כמו עדות לאמיתות התורה
הפרשיות של התפילין הם תמצית של עיקרי התורה.
המושג של “קבלת עול מלכות שמים” נלקחים מן התפילין
שהם אחדות השם – שמע ישראל
הוא מנהיג את העולם – מטר ארצכם בעתו – והיה כי יבאך אל ארץ הכנעיני
נסים – מכת בכורות
שכר ועונש – וחרה אף
וגם חינוך ילדים מוזכר בכל ארבעת הפרשיות שהוא מרכזי ליהדות
וכן שלש מארבעת הבנים של ההגדה. שאלת השאינו יודע לשאול “מה זאת” בתורה נענה עם תשובת הרשע “עשה ה’ לי” לי ולא לו